Výzva k poslednímu předložení akcií Agrowest

Výzva k poslednímu předložení akcií Agrowest a.s.

 za účelem jejich výměny

 

 

Představenstvo společnosti Agrowest a.s., IČ: 279 61 958 se sídlem Božkovská 397/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň,

 

tímto naposledy vyzývá

 

akcionáře, kteří dosud nepředložili akcie na majitele za účelem jejich výměny za akcie na jméno, aby tak co nejdříve učinili, a to nejpozději do 04.09.2015 do 11:00 hod.

 

Akcie na majitele předložte ve výše uvedené lhůtě v sídle společnosti na adrese Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, a to každý všední den mezi 9:00 hod. a 11:00 hod.

 

Nebudou-li akcie předloženy přes tuto výzvu ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny představenstvem za neplatné a bude uplatněn postup dle § 538 a násl. zákona o obchodních korporacích.

 

V Plzni dne 19.06.2015

Aktuální informace

Máme volnou židli
Hledáme zkušeného kolegu či kolegyni v oblasti účetnictví.

Sejdeme se na Hadačce
Po dvou letech se 23. června opět potkáme na tradiční zemědělské výstavě na Hadačce a bude to velký.

Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře.

Více..