Prohlášení o neplatnosti

Prohlášení o neplatnosti neodevzdaných akcií na majitele

Agrowest a.s.


Představenstvo společnosti Agrowest a.s., IČ 27961958 se sídlem Božkovská 39715, Východní předměstí, 326 00 Plzeň,

tímto prohlašuje

veškeré akcie na majitele, které nebyly předloženy v dodatečné lhůtě do 04.09.2015 do 11:00 hod. za neplatné.

V Plzni dne 7.9.2015

 

Dokument