OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ

představenstvo společnosti
Agrowest a.s.,
IČO: 27961958, se sídlem: Božkovská 397/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň,
spisová značka: B 1259 vedená u Krajského soudu v Plzni
(dále jen „společnost“)
v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31. října 2016 o přeměně
podoby listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno
oznamuje,

že po uplynutí řádné lhůty v trvání od 12. 12. 2016 do 17. 2. 2017 i dodatečné lhůty v trvání d 27. 2. 2017 do 27. 4. 2017 k předložení listinných akcií společnosti znějících na jméno, prohlásilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 3. 5. 2017 za neplatné akcie, které akcionáři nepředložili ve lhůtách k tomu určených.
Za neplatné byly prohlášeny
kmenové listinné akcie společnosti na jméno, ve jmenovité hodnotě 48 Kč, pořadová čísla
411-414, 719-755, 965, 986-1015, 1114, 1117-1156, 1213-1232, 1324-1361, 1465-5372,
10782-10831, 11482-11581, 12982-13181.
kmenové listinné akcie společnosti na jméno, ve jmenovité hodnotě 27 Kč, pořadová čísla
191-206, 263-270, 279-9349.
Představenstvo společnosti upozorňuje oprávněné osoby, že zaknihované akcie společnosti
vydávané místo akcií prohlášených za neplatné budou prodány ve veřejné dražbě
prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na účet dotčené osoby.

Představenstvo společnosti
Agrowest a.s.

 

Soubor ke stažení v pdf.

 

Aktuální informace

Máme volnou židli
Hledáme zkušeného kolegu či kolegyni v oblasti účetnictví.

Sejdeme se na Hadačce
Po dvou letech se 23. června opět potkáme na tradiční zemědělské výstavě na Hadačce a bude to velký.

Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře.

Více..