Oznámení o konání řádné VH 2017

Představenstvo společnosti Agrowest a.s.,
se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 326 00, IČ 27961958,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
odd. B, vložka 1259 (dále jen Agrowest a.s.)
tímto oznamuje konání řádné valné hromady,
která se bude konat dne 30. 6. 2017 v 13.30 hodin, v sídle společnosti Agrowest a.s.
 
Celý text v  pdf.