Z historie obchodní organizace zemědělské techniky

 V letech 1947 až 1948 se sloučili obchodní zástupci československých i zahraničních výrobců zemědělské mechanizace pod názvem Agrounie. Z této organizace vznikly Sklady mechanizačních potřeb a v roce 1949 Rozdělovny mechanizačních potřeb. V roce 1951 vzniká ÚMEZ – Ústředí pro mechanizaci zemědělství. Podnik měl sídlo v Praze a podléhal přímo ministerstvu zemědělství. V roce 1952 jsou zřízeny Krajské podniky zemědělského zásobování, které jsou k 1. dubnu 1958 zrušeny a je vytvořena  obchodně technická organizace Agrotechna. Tento nový podnik byl začleněn do resortu ministerstva strojírenství. V roce 1960 dochází v ČSSR k administrativně správní reorganizaci, při které došlo ke snížení počtu okresů a krajů zhruba na polovinu. Obchodní organizace Agrotechna přizpůsobila svou obchodní síť nové situaci a z dosavadních 23 odštěpných závodů vzniklo 10 krajských odštěpných závodů. Od 1. 3. 1962 byla Agrotechna zrušena a vytvořen Ústřední podnik zemědělské techniky.

V polovině roku 1965 dochází k zásadní reorganizaci v resortu průmyslu. Vznikají nové výrobní hospodářské jednotky, mezi nimi také VHJ Zbrojovka se sídlem v Brně. Do ní je přeřazen i Ústřední podnik zemědělské techniky.

 Dnem 1. 1. 1982 je zřízena v resortu všeobecného strojírenství nová VHJ podniků zemědělské techniky s názvem VHJ Agrozet. Naší obchodní sítě se kromě změny názvu - Agrozet, koncernová obchodní organizace, Brno – jiným zásadnějším způsobem tato organizace nedotkla.

Poslední vývojová etapa (před rokem 1990) obchodní organizace Agrozet Brno souvisí s ustavením státního podniku Agrozet, koncern zemědělského strojírenství Brno, a to dnem 1. 4. 1989. Obchodní organizace Agrozet Brno je jednou ze 14 strukturálních jednotek nově vzniklého státního podniku.

Zásluhou zásadních změn politiky v závěru roku 1989 a počátkem roku 1990 vzniká k 1. 4. 1990 státní podnik Agrotechna Brno. Jeho součástí je odštěpný závod 03 Plzeň.

S účinností od 1. října 1990 byly ministerstvem strojírenství a elektroniky České republiky založeny samostatné podniky a jedním z nich byl Agrozet Plzeň, státní podnik.

Od roku 1990 začala probíhat celostátní akce „privatizace“. Řada malých podniků byla zařazena do tzv. malé privatizace. O zařazení podniků do jednotlivých etap a podob privatizace rozhodovala příslušná ministerstva, schvalování podléhalo rozhodnutí vlády.

Státní podnik Agrozet Plzeň byl zařazen do první vlny kuponové privatizace. Byl zpracován privatizační projekt a akciová společnost založena k datu 1. května 1992 pod názvem Agrowest.

Nově vzniklá společnost se zabývá prodejem zemědělské techniky a náhradních dílů prostřednictvím obchodních středisek v Plzeňském a Karlovarském kraji. V roce 2003 byla oblast rozšířena o část Ústeckého kraje.

Aktuální informace

Podzimní akce je tady!
Akční slevy na zahradní techniku STIHL

Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře.

Stavební úpravy skladu ND
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více..