Vzdělávací kurz Projektu OP LZ

24. 11. 2010

Dne 25-26.10 proběhl první vzdělávací kurz Projektu OP LZZ zaměřeného
na zmírnění dopadů ekonomické krize a osobnostní rozvoj zaměstnanců
společnosti Agrowest a.s..
Kurz "Dotazování a naslouchání" se zúčastnil management a obchodníci.
Kurz stejně jako ostatní vzdělávací kurzy projektu zajišťuje společnost
TEMPO TRAINING &CONSULTING, s.r.o.