Informace pro akcionáře

31. 05. 2022

Pozvánka na valnou hromadu dne 30. června 2022

Jednací a hlasovací řád valné hromady dne 30. června 2022
Reakce společnosti na návrh společnosti GORDEX spol. s r.o. z 7.7.2021
Průvodní dopis ke stanovisku představenstva k veřejnému návrhu na odkup akcií
Oficiální stanovisko představenstva k Veřejnému návrhu na odkoupení akcií
Návrh společnosti GORDEX spol. s r.o. z 29.6.2021
Průvodní dopis k veřejnému návrhu na odkup akcií
Veřejný návrh na odkoupení akcií

Pozvánka na valnou hromadu dne 30. června 2021

Jednací a hlasovací řád valné hromady dne 30. června 2021


Pozvánka na valnou hromadu dne 30. června 2020

Jednací a hlasovací řád valné hromady dne 30. června 2020


Pozvánka na valnou hromadu dne 28. června 2019


Pozvánka na valnou hromadu dne 29. června 2018

28.5.2018

Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu


 

23.6.2017

Oznámení o konání řádné VALNÉ HROMADY 2017

29.5.2017

OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ

17.5.2017

OZNÁMENÍ O URČENÍ DODATEČNÉ LHŮTY K ODEVZDÁNÍ AKCIÍA SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

24.2.2017

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ


9.12.2016

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 2016

26.09.2016

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 2016

30.5.2016

Prohlášení o neplatností akcií na majitele

19.6.2015

 Výzva

28.5.2015

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 2015

2.6.2014

Zápis z řádné valné hromady společnosti

30.6.2014

Stanovy

23. 5. 2014

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ V DŮSLEDKU ZMĚNY JEJICH FORMY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 2014